Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘boetes’

Als ik ook eens een woordje mag placeren over de GAS-boetes? Ik zou dan namelijk zeggen dat ik op zich niet a priori tegen een systeem ben dat asociale hufters die door hun gedrag het leven van anderen verzuren lik op stuk geeft. Dat het inderdaad niet nodig is dat zatlappen die het nodig vonden om in de brievenbus te pissen of een partijtje voetbal te spelen met vuilniszakken voor de rechtbank moeten komen, maar dat die misschien beter een gewoon een boete krijgen. Langs de andere kant: nog beter zou zijn als ze ook nog ootmoedig hun excuses zouden gaan aanbieden aan diegenen die ze schade hebben berokkend of dat ze eens een dag op pad mogen met de mannen die tussen allerlei zwerfvuil op zoek moeten naar gegevens die eventueel naar de dader kunnen leiden. Leuk werkje lijkt me dat.

Als het GAS-systeem gebruikt zou worden waar het voor bedoeld is, dan lijkt het me geen slecht systeem: politie stelt overtreding vast, stelt PV op en de overtreder mag het dan later gaan uitleggen aan de GAS-ambtenaar die de uiteindelijke boete vastlegt. Beroep mogelijk via politierechtbank.

Maar er zijn toch ook een paar prangende vragen die onbeantwoord blijven.

Ten eerste: die GAS-ambtenaar. Ik kan me voorstellen dat er een aantal steden zijn waar dat goed opgeleide en verstandige mensen zijn die zo goed mogelijk hun job proberen doen. Langs de andere kant hoor ik toch ook over gemeentes die het met minder personeel moeten doen en waar de bemiddeling gebeurt door iemand die dat bovenop zijn andere takenpakket moet doen. Bestaat er eigenlijk een soort standaard-opleiding voor dit soort ambtenaren die toch een zeer grote verantwoordelijkheid beginnen dragen in onze samenleving? Hoe worden die mensen eigenlijk geëvalueerd?

Ten tweede: de scheiding der machten. De baas van de GAS-ambtenaar is de burgemeester. De baas van de politie die vaststelt is de burgemeester. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar de scheiding der machten is op een bepaald moment wel met recht en reden ingevoerd. Wie garandeert eigenlijk dat die ambtenaar niet onder druk gezet wordt om toch maar de budgettaire doelstellingen te halen en systematisch de zwaarste boete te blijven uitspreken?

Ten derde: de overlap met het snelrecht en andere boetesystemen. Ik hoor Tobback sr. zeggen dat hij in het parlement voor het systeem zou stemmen, maar dat hij het in zijn stad niet nodig heeft omdat hij zijn lik-op-stuk-beleid vorm geeft door gebruik te maken van het snelrecht. Voor sluikstorten kan de Vlaamse milieuadministratie al boetes tot 2.000 € uitschrijven.

Dat betekent dus dat je in de ene stad voor een bepaalde overtreding vervolgd wordt via GAS-systeem, en in de andere terecht staat via de snelrechtprocedure. Ik ben nu geen jurist natuurlijk, maar is dat eigenlijk wel correct? En als er al een systeem is dat kleine overtredingen bestraft, waarom roepen we er dan nog een ander in het leven?

Ten vierde: de willekeur en de pesterijen. Het is al uitentreure herhaald: sommige GAS-boetes lijken meer op pesterij van een overijverige agent dan op het bestraffen van daadwerkelijke overlast. Een broodje eten, op de leuning van een bank zitten, een tapijt uitkloppen, sneeuwballen gooien, belletje trek doen … Ik hoor u zeggen: concentreer u toch niet op die uitwassen en die excessen, maar er naast kijken is natuurlijk moeilijk. En het legt een dieperliggend probleem bloot: namelijk dat er een gebrek is aan kader, dat elke gemeente naar eigen goeddunken kan bepalen wat overlast is en kan beboeten. Er zal screening gebeuren van de gemeentelijke reglementen gebeuren, naar het schijnt. Maar wanneer? En door wie? En als een gemeente zegt: wij blijven vasthouden aan die ene absurde maatregel, is dat dan pech voor de inwoners ervan?

Ik bedoel maar: we kunnen het er toch over eens zijn dat ‘de politiek’ zich de laatste jaren niet van haar schoonste kant heeft getoond. Daadkracht en doordachte beslissingen nemen zijn, laten we wel wezen, op dit moment niet echt kenmerken waarvan we de politieke kaste kunnen beschuldigen.

Ten vijfde: de inning. Van de 169 GAS-boetes die er zijn uitgeschreven in Brussel wegens seksistische en homofobe opmerkingen zijn er blijkbaar al 2 geïnd. Als het de bedoeling is om de straffeloosheid aan te pakken, dan schieten niet-geïnde boetes toch vreselijk hun doel voorbij. Enfin, dat is toch wat ik er over denk.

Verder wil ik nogmaals benadrukken dat ook wat we ‘kleine’ overlast noemen ook aangepakt moet worden, en dat op zich een boetesysteem + bemiddeling door ambtenaren niet a priori een slecht systeem is. Maar de recente uitbreiding waarbij boetes tot 350 € kunnen worden uitgesproken en waarbij ook 14-jarigen in het vizier komen is er werkelijk los over. 350 € is – zoals Jan Becaus het zou zeggen – gene kattenpis meer en wie 14-jarigen moet beboeten treft sowieso de ouders die zullen opdraaien voor de kosten. De redelijkheid lijkt me hier ver zoek. En de gretigheid waarmee kleine vergrijpen wordt aangepakt, staat in veel te schril contrast met de straffeloosheid waarmee we serieuze criminaliteit belonen.

Her en der hoor ik zeggen dat er ook 14-jarig krapuul bestaat. Ik geloof dat graag, maar ik leef ook in de illusie dat een mens nu eenmaal niet als krapuul geboren wordt. Zijn wij ondertussen doof en blind geworden voor de noodkreten van jeugdrechters en jeugdwerkers die keer op keer moeten roepen dat ze geld noch middelen ter beschikking krijgen voor kinderen waar POS (problematische opvoedingssituatie) wordt vastgesteld? Waarom zijn we met zijn allen niet schuimbekkend van verontwaardiging op straat gekomen toen we vorig jaar te weten kwamen hoe we kinderen die in het noodinternaat ‘De Vloedlijn’ hun trauma’s te boven laten komen?  Dat was in oktober, en als we vandaag zouden gaan kijken, dan hou ik mijn hart vast, want zou er ondertussen al veel veranderd zijn? Zouden de ministers Smet en Vandeurzen zich aan hun dure beloften van vorig jaar gehouden hebben? En als de situatie in de Vloedlijn verbeterd is, hoe is het dan gesteld met de andere noodinternaten?

Hoeveel keer moeten jeugdrechters nog smeken om meer plaatsen in gesloten opvangcentra voor jongeren die werkelijk criminele feiten plegen, in plaats van jonge boefjes die totaal ontspoord zijn terug de straat op te moeten sturen en pas maanden later te kunnen straffen?

Het GAS-systeem is een schoon behangpapiertje. Alleen jammer dat het tegen de muren gehangen wordt van het oubollige krot ‘justitie’ geheten dat quasi op instorten staat.

Read Full Post »