Feeds:
Berichten
Reacties

(Nvdr: dit is het 9de deel van een kortverhaal. Vorige delen vind je hier: deel 1,deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 , deel 8)

2011 – 2015

Cies had de waarschuwing van zijn baas goed in zijn oren geknoopt. Wat voor zin had het te doen alsof hij een verschil kon maken? De tijden waren veranderd, zo bleef men maar herhalen, en hij had zich daar bij neer te leggen. Niemand zat te wachten op een ex-journalist van begin de 50 met een veel te groot ego. Dus dimde hij. Braafjes quoteerde hij zijn studenten met veilige net voldoendes of net niet voldoende als hij het werkelijk niet kon aanzien of in een slecht humeur was. Hij vond de meesten onder hen verwend, egocentrisch en provinciaal. Ze waren 18 of 19 en hij vroeg zich af of ze eigenlijk wel in staat waren om op eigen benen te staan. De werkstukken die ze hem indienden bevreemdden hem omdat ze tegelijkertijd ontzettend naïef en toch doorspekt van angst waren. Hij besefte wel dat zijn verblijf in Congo daar voor iets tussen zat, maar hij bleef zich ergeren aan wissewasjes waarmee ze hem bleven lastig vallen.

Op momenten dat het hem allemaal te veel werd, dan kon hij stoom aflaten bij Dirk. Zoals die ene keer dat een student hem e-mailde en afsloot met het woordje ‘toedels’.

– Dirk, van mij moeten ze niet professor tegen mij zeggen hé, maar toedels? Toedels? Waar slaat dat in hemelsnaam op?

– Ach, kerel. Zet je daar toch over. Wat drink je nog?

Zo kabbelde zijn leven verder. Hij gaf les aan studenten die hij niet begreep, hij ging lopen rond de Watersportbaan in een ijdele poging het verouderingsproces te stoppen. Of minstens te vertragen. Hij las boeken, sloot zich aan bij een schaakclub. Af en toe op café of een concert van een of andere rockgroep. Het leven van de ouder wordende en progressieve intellectueel, quoi.

Wat vrouwen betreft, dat kwam en dat ging. Hij ontmoette ergens iemand, en dat ging een paar weken goed. Er werden diepzinnige gesprekken gevoerd, museums bezocht, etentjes getrakteerd. Daarna sloeg de verveling toe en probeerde hij zo elegant mogelijk afstand te nemen. Een enkele keer legde hij het aan met een vrouw die getrouwd was in de hoop dat dat het onvermijdelijke afscheid makkelijker zou maken. Dat was – zo leerde hij tot zijn scha en schandede – niet het geval.

Op sentimentele momenten miste hij Congo, maar hij werd erg bedreven in het vermijden van die sentimentele momenten. Het was niet alsof hij veel aandenkens had, en Dirk had ondertussen al zijn verhalen wel een paar keer gehoord. Dus praatten ze over zaken die er nu toe deden: de politieke carrière van Dirk en de fratsen die die daarbij kwamen kijken. De wankele staat van de economie, de stem van Carla Bruni, de prijzen van de drankbons op festivals, de vraag of Cies zou deelnemen aan een halve marathon.

– Allez, jong, Cies. Een halve marathon lopen is dat een nieuwe manier om te bekennen dat je een midlifecrisis hebt? Vroeger kochten de venten tenminste nog een Harley Davidson op die leeftijd.

– Lach maar. Je zou beter zelf eens wat sport doen, je kunt het gebruiken.

Kwam zijn Afrikaanse vaderland nog eens in het nieuws, meestal met tijdingen van ellende en rampspoed, dan leek het alsof de kamer waarin hij zich toevallig bevond vulde met de warme geuren van Butembo. ’s Nachts werd hij overvallen door vreemde dromen over kindheksen die hem op de hielen zaten, blanke babies die hij in veiligheid moest brengen en venijnige serpenten met vrouwenkoppen die hem van alles toesisten. Het eindigde er altijd mee dat hij als opgejaagd wild op de loop moest voor iets onnoemelijks en uiteindelijk zichzelf wakker riep in bed. De dagen nadien liep hij nog wat nerveus rond, maar ook die onrust ebde uiteindelijk weg.

Vorig jaar was Dirk dan plots overleden. Een hartaanval, het gevolg van erfelijke aanleg en een beroepsleven dat gevuld werd met vette hapjes tijdens recepties, walking diners en goedkope belegde vergaderbroodjes. Hij slikte pillen tegen de hoge bloeddruk, cholesterolremmers en elk jaar werd hij door zijn dokter streng toegesproken. Hij moest dringend gezonder leven, want het zou anders slecht aflopen en moest niet denken dat hij onsterfelijk was. Dirk deed dan een week of twee zijn best om op zijn voeding te letten en minder te drinken. Maar voor hij het wist werd hij weer ingehaald door de routine van een pintje hier en een steak met Béarnaise daar. Tot die ene zondag in februari van 2014. ’s Morgens had hij geklaagd tegen zijn vrouw dat hij zich niet goed voelde, een virus wellicht. Een paar uur later lag hij lijkblijk te creperen in zijn bed en tegen dat de toegesnelde MUG ter plaatse kwam was het voor hem al over and out voor geweest.

Dat was nog wat magere troost geweest, dat zijn maat niet lang had moeten afzien, alhoewel zo’n hartaanval natuurlijk geen pretje moet geweest zijn. Op de begrafenis was hij één van de velen geweest die afscheid kwamen nemen terwijl hij eigenlijk behoefte had gehad aan een meer intieme laatste adieu. In plaats van aan te schuiven voor de koffietafel zoals hem was gevraagd had hij zich aan de toog geplaceerd van het eerste, het beste café dat hij kon vinden en was er in sneltempo Westmalles beginnen zuipen. De cafébaas zag zich uiteindelijk genoodzaakt om Cies’ vlam van het moment op te bellen om hem te komen halen. Enfin, aan de genante scène die zich toen in haar appartement had afgespeeld dacht hij liever niet meer terug.

De onverwachte dood van zijn zowat enige vriend was een mokerslag geweest waar hij nog altijd niet van was bekomen. Hij voelde zich alleen, afgesloten van de wereld. Zijn ouders waren gestorven en veel contact met de rest van de familie – voor zover die er was – had hij niet echt. Met zijn collega’s had hij weinig aansluiting, hij voelde er niet veel voor zich in te laten met activiteiten die er op gericht waren het groepsgevoel te verdiepen en beperkte zich liever tot het geven van zijn lessen. Hier en daar had hij wel wat kennissen waar hij een avond mee op café kon doorbrengen, maar uiteindelijk versterkte zo’n non-gesprek enkel zijn gevoel van eenzaamheid.

Steeds vaker betrapte hij zichzelf er op dat hij een hele avond in zijn woonkamer voor zich uit had zitten staren, een glas whisky in de hand waarmee hij die krop in zijn keel ook deze keer niet weggespoeld kreeg.

alone

(Nvdr: dit is het 8de deel van een kortverhaal. Vorige delen vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7)

Docent

En zo begon Cies aan zijn eerste jaar als docent in de opleiding journalistiek. Onderzoekstechnieken was het vak waarvan hij verondersteld werd zijn studenten één en ander bij te brengen. De eerste keer dat hij de horde studenten de aula zag binnendruppelen schrok hij. Ze waren zo … jong. De jongens hadden stuk voor stuk hetzelfde vreemde kapsel en de meisjes zwiepten met hun lange, gladde haren. Hij werd danig uit zijn lood geslagen bij het aanschouwen van zoveel jeugdige onschuld en grote ogen vol verwachting.

In een gesprek later met Dirk vroeg hij zich af waarom die richting zoveel succes kende.

– Was dat in onze tijd zelfs wel een richting? Wij studeerden gewoon iets zoals sociologie of politicologie. Of economie, voor mijn part. En op het einde van rit deed je er nog een extra jaar communicatiewetenschappen of zelfs dat niet.

– Ja, Cies, ja, ik weet het wel, maar de tijden zijn veranderd jongen. Hoeveel keer moet ik je dat eigenlijk nog zeggen?

– Ik weet het, bromde Cies terug. Maar toch. Wist je dat je je bij ons een specialisatie kunt doen als lifestyle journalist? Ik zweer het je, toen een van die studenten bloedserieus tegen mij vertelde ben ik in lachen uitgebarsten. Advertentietekstjes schrijven voor parfums of lelijke meubels. Vroeger vroeg je je af wat je verkeerd had gedaan als je zo’n opdracht kreeg van je hoofdredacteur, tegenwoordig zetten ze dat als titel op hun visitekaartje.

Hij was geen slechte lesgever, verre van zelfs. Zijn liefde voor het vak dat hij zoveel jaar geleden de rug had moeten toekeren vlamde weer op. Hij was gedreven en legde de lat hoog. De eerste keer dat hij een opdracht verbeterde bedeelde hij drie vierde van de werkstukken met een 2 of een 3 op 20. Hij was oprecht geschrokken van het infantiele taalgebruik, de povere spelling en het gebrek aan inzicht van de werkstukken die hij had binnengekregen. Het daaropvolgende lesuur trakteerde hij zijn studentenpubliek op een donderpreek waar ze niet goed van waren. Op het einde van de les schuifelden ze als geslagen honden de deur uit.

Een paar dagen later kreeg hij het verzoek om langs te lopen bij de opleidingsdirecteur. Toen hij zich meldde, zoals gevraagd rond het middaguur, begroette ze hem hartelijk.

– Ha, mijnheer Laforce, kom binnen. Ik heb u gevraagd om eens langs te komen zodat wij elkaar eens wat beter kunnen leren kennen. Ik heb u dan wel ontmoet tijdens de selectie, maar het begin van het academiejaar is altijd zo druk, dus ik heb eigenlijk nog geen tijd gehad om eens met u te praten. Ik stel voor dat we samen een hapje gaan eten? Puur professioneel, natuurlijk.

Zonder zijn antwoord af te wachten greep Carine Deduytsche haar mantel en ging hem voor.

– Wat krijgen we nu? dacht Cies, en ging haar achterna.

Ze had een ietwat prijzige brasserie uitgekozen waar er geëxperimenteerd werd met schuimpjes en slow cooking. Niet direct zijn ding, maar hij ging ervan uit dat het op kosten van de school was, dus hij kon er evengoed van genieten. Bovendien was het niet al te druk, zodat ze rustig konden bijpraten.

– Zo, zei ze, toen ze twee keer het lunchmenu had besteld. Vertel eens, hoe stel je het bij ons?

– Tja, wat moet ik zeggen? Het is nog allemaal vrij nieuw voor me, maar ik doe het wel graag.

– En je studenten? Hoe bevallen die je?

Achteraf bekeken had hij toen al nattigheid moeten voelen, maar dat deed hij dus niet. Achteloos ontstak hij in een klaagzang waarin hij zich beklaagde over het niveau van de leerlingen. Ze kenden het verschil niet eens tussen de Kamer en de Senaat, ze wisten niet wie Hugo Claus was. Toen hij hen had opgedragen om tegen volgende week allemaal Het Verdriet van België gelezen te hebben vroeg er een meisje ‘of ze dat moesten kennen voor het examen?’. Een andere student had hem een briefje onder de neus geschoven met de mededeling dat hij dyslectisch was en aangepast cursusmateriaal behoefde.

Carine knikte tijdens zijn relaas begrijpend, liet op de juiste momenten een instemmend ‘uhu’ vallen. Toen legde ze haar bestek neer, nam een slok water, schraapte haar keel en keek hem streng aan.

– Cies, zo begon ze, Ik mag toch Cies zeggen hé? Ik ga open kaart spelen. Ik weet wie je bent, zei ze nadrukkelijk.

Cies wist zo gauw niet wat zeggen, en staarde haar ongemakkelijk aan.

– Ik bedoel, zo vervolgde ze, dat ik weet wie je bent. Ik ben nog kabinetsmedewerker geweest bij Dirk. Niet dat hij heeft geklikt hé, maar ik ben slim genoeg om van twee en twee zelf vier te kunnen maken. En eerlijk? Ik snap wat je wil zeggen als je je beklag doet over die gasten, maar je zult je toch moeten aanpassen.

– Hoezo dan? Het klopt toch wat ik zeg? Hoe krijg ik die gasten ooit klaargestoomd als goeie journalist? Minstens de helft en waarschijnlijk drie kwart heeft geen enkele aanleg voor het vak. Het is me een compleet raadsel waarom ze daar zitten.

– Aaah, maar dat zal ik je eens haarfijn uit de doeken. Het overgrote deel van die jongens of meisjes zal ook helemaal nooit in de journalistiek terecht komen. In het begin van hun loopbaan zullen ze zich van het ene luizenbaantje naar het andere worstelen. Ze zullen receptionist worden, of verkoper van gebakken lucht, loketbediende. Hier en daar zal er eentje zo slim zijn om de veiligheid van de ambtenarij op te zoeken. En de weinigen die ergens een felbegeerd en onderbetaald postje in de wacht te slepen in de media zullen na een aantal jaren uitgeblust zijn. En dan zullen ze vervangen worden door de volgende lichting jonge honden die staan te trappelen om veel te hard te werken in ruil voor een aalmoes.

Hij verslikte zich bijna in zijn geflambeerde bietjes met mosselmousse. Dat feitelijke toontje waarmee ze een ontegensprekelijke stand van zaken gaf, haar glimlach, de manier waarop ze haar hoofd schuin hield.

– Weet je nog vroeger? Toen al die missen ‘iets in de media wilden doen’? Wel, die dwaze droom is overgeslagen op een hele generatie die voortdurend heeft te horen gekregen dat hun mening belangrijk is. Ze geloven het echt, dat ze iets wezenlijk te zeggen hebben.

– Maar dat betekent toch nog niet dat ik daarom moet doen alsof ze de volgende Johan Anthierens zijn of zo? Als ze het niet kunnen, dan kunnen ze het niet. Dat ze dan iets anders gaan studeren, ze overleven die teleurstelling echt wel hoor.

– Ik moet vooral vermijden dat er op het einde van dit academiejaar tientallen studenten procedures opstarten om hun examenresultaten aan te vechten.

Terwijl Cies het bloed uit zijn gezicht voelde wegtrekken en lichtjes misselijk werd ging zij door over de school als kenniscentrum, inclusiviteit, subsidies, het gevecht dat ze moest voeren met andere scholen voor leerlingen. Targets, groeicijfers en bonussen.

Op het einde van de maaltijd legde hij zijn servet op tafel. Of misschien gooide hij zijn handdoek in de ring.

Terug

(Nvdr: dit is het 7de deel van een kortverhaal. Vorige delen vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6). 

Op het kille Zaventem wordt Cies opgewacht door een jonge zwarte man die een bordje voor zijn borst houdt met zijn naam er op. Zonder veel plichtplegingen wordt zijn handbagage in de koffer van een taxi gezwierd, de rit door het grauwe Brussel verloopt zwijgend. Cies vraagt zelfs niet waar hij heen wordt gebracht, hij ziet wel waar ze uitkomen. Hij is een roes, een vreemde mix van adrenaline en slaaptekort. In een anonieme straat stopt de taxi abrupt en wordt hij snel-snel een appartementsgebouw binnengeloodst. De lift staat klaar en zoeft naar de vijfde verdieping.

De flat is simpel, maar met dure spullen ingericht. Aan een enorm bureau zit een man te werken, en het is pas als hij rechtstaat om hem te begroeten dat Cies merkt dat het Dirk is. En dan stort hij in, overmand door slaapgebrek en emoties. Als een klein kind zit hij te snikken in de zetel. Dirk zit er wat onwennig bij, probeert hem koffie aan te bieden. Uiteindelijk slaat hij zijn arm om zijn vriend en dat schijnt wat te helpen.

– Ik wilde je nog eens een preek geven, maar het is precies het moment niet voor.

– Verdomme toch, ik weet niet wat het is. Sorry. Zo bleiten is niet van mijn gewoonte.

– Goh ja. Het zal wel normaal zijn zeker, na alles wat je de afgelopen dagen hebt meegemaakt?

– Het is niet te vatten op dit moment. Drie dagen geleden was ik nog de man in Congo. En nu zit ik hier bij jou op de zetel, terwijl ik niet durf te slapen omdat ik dan weer van die Wesley begin te dromen. Ik wou dat ik medelijden met hem kon hebben, maar die zielige junk heeft godverdomme mijn leven naar de zak geholpen. Ik heb niets meer, en ik heb er geen flauw idee van wat ik nu moet doen.

– Ik ga je zeggen wat je moet doen. Om te beginnen vertrek jij zo dadelijk naar een godvergeten gat in Frankrijk. Je valies staat klaar. Mijn ex-schoonmoeder heeft ooit een huisje geërfd in een dorp in de Auvergne waar er hoop en al drie man en een paardenkop woont. Blijf daar, kom op adem en vooral: wacht tot de storm over is gewaaid.

In het dorp was inderdaad niets. Geen bakker, geen café en buiten het hoogseizoen slonk het bewonersaantal tot 9 koppen. Er was telefoon en een televisietoestel, dat laatste zonder aansluiting weliswaar. Cies sliep. En als hij uitgeslapen was keek hij DVD’s en las hij boeken. Maar wat hij nog het meest van al deed was zitten op het terras, terwijl hij uitkeek op een machtige bergwand die met dennen bezaaid was. Gewoon staren terwijl de gedachten in zijn kop maalden, al was dat niet meer zo stormachtig als in het begin. Het leek alsof de massieve onbeweeglijkheid van de berg zijn eigen zorgen in een ander daglicht plaatste. Miljoenen jaren stond die berg er al, en wellicht zou die er binnen een miljoen jaar nog staan. Hij had wat? Nog een paar decennia, als alles goed ging. Na een tijd begon hij zelfs het één en het ander op papier te zetten, zodat hij niet helemaal loog als hij tegen de nieuwsgierige dorpelingen zei dat hij un écrivain was, op zoek naar inspiratie in de zelfgekozen afzondering.

Om de zoveel dagen belt Dirk voor een stand van zaken. Met een prepaid GSM nog wel. Cies spotte er een beetje mee, zei dat het leek alsof ze in een spionageroman figureerden. Jaja, lach er maar mee, antwoordde Dirk dan. Ik moet nog een tijdje mee in deze branche hé.

Op de één of andere manier bleef de naam van Cies uit de pers, zo wist Dirk te vertellen.

– Allez, merci dan maar zeker?

– Och kerel. Zo machtig ben ik niet hoor. Het is nog altijd een tikkende tijdbom vrees ik. Weet je wat het is? Jij denkt dat ze op de redacties nog altijd werken als 10 of 15 jaar geleden, met mensen die min of meer weten waar ze mee bezig zijn. Tegenwoordig wordt het allemaal overgelaten aan freelancers die amper betaald krijgen voor hun werk en die denken dat iets opzoeken op Google onderzoeksjournalistiek is. En die jonge gasten, voor hen ben jij een dinosauriër. Je peinst toch niet dat jouw naam bij die mannen nog een belletje doet rinkelen? Voorlopig wordt er in de kranten naar jou verwezen als ‘een Belgische expat’.

– Hopelijk blijft dat zo, want ik heb echt geen zin in nog meer gedoe.

– Ik kan niets garanderen, je weet nooit dat één van je oude collega’s of je ex-baas toch nog zijn frank ziet vallen bij het lezen van je initialen. En dan, vriend, kan ik er ook niet meer aan doen.

Maar de weken verstreken zonder dat het zwaard van Damocles viel, en zowel Dirk als Cies wisten dat de tijd aan hun kant stond. Het nieuwtje was er nu wel van af en het enige dat nog hier en daar een krantenkop haalde was de veroordeling van twee prostituées voor diefstal van de GSM van Wesley. Voor de rest was het business as usual: de economie slabakt, de lasten moeten omlaag, handen af van onze verworvenheden, een B.V. blundert, een populaire televisiequiz. De doden, hoe groot ze ook waren bij leven, worden snel en meedogenloos vergeten. Eventueel halen ze nog één of ander jaaroverzicht voor een paar seconden.

Na drie maanden eenzame afzondering die enkel werd onderbroken door Dirks telefoontjes snakte Cies terug naar een normaal leven. Nog een laatste keer strekte Dirk zijn lange arm uit en Cies kreeg een halftijdse betrekking als docent aan een hogeschool in de schoot geworpen. Er was toevallig net een sollicitatieprocedure aan de gang, en met de nodige omzichtigheid werd de juiste kandidaat op de stoel gemanoeuvreerd.

7327JR687K

(Nvdr: dit is het vijfde deel van een kortverhaal. De vorige delen vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5). 

Telefoon

Jean-François merkt niet dat de deur van zijn cel wordt geopend. Het licht uit de gang valt op zijn gezicht, dat er in zijn slaap merkwaardig vreedzaam uitziet. De bewaker die is binnengekomen rammelt ongeduldig met zijn sleutelbos bij het oor van de slapende gevangene, maar ook dat gaat aan de man voorbij. Het wordt uiteindelijk een venijnig trapje tegen de benen zodat Jean-François uiteindelijk toch min of meer wakker schrikt. Nog voor hij zich goed en wel kan realiseren wat waar hij is en wat er gebeurt krijgt hij een GSM in zijn handen gestopt. ‘Tiens’, is alles wat de cipier zegt voor hij zich omdraait en de deur terug in het slot laat vallen.

Ontredderd blijft Jean-François in het halfduister zitten met de telefoon in zijn handen. Moet hij iemand bellen? Zijn advocaat? Zijn moeder? Zijn vriend en zakenpartner Baptiste? Hij staart naar toestel alsof het een baby is die hem tijdens een kraambezoek onverwacht in de handen werd geduwd. Uit het niets licht de display op en weergalmt het belgerinkel in zijn cel. Bijna laat hij de telefoon vallen en aarzelt daarna te lang om op te nemen, zodat nu de stilte in zijn oren suist.

Als een vijftal minuten later het gerinkel opnieuw begint is hij wel alert genoeg om op te nemen. Hij zegt niets.

– Hallo? Hallo? Cies? Ben je daar?

– Dirk? Ben jij dat?

– Wie anders? Godverdomme zeg, wat steek jij daar toch allemaal uit? Al een geluk dat ik tegenwoordig kabinetchef ben bij Buitenlandse Zaken.

Cies moet lachen.

– Allez, het is het moment om te beginnen stoefen. Proficiat hé, kerel.

Even blijft het stil aan de andere kant. Dan, ernstig.

– Ik ben uit mijn bed gebeld door de ambassadeur daar omdat Wesley De Brabander dood is aangetroffen in Kinshasha. En dat nadat hij klaarblijkelijk in jouw gezelschap een hele nacht heeft doorgebracht. Ik heb de familie op de hoogte moeten brengen en nu wordt er gewerkt aan een persbericht, want je kunt wel raden dat het nieuws al de ronde doet bij de journalisten. Voorlopig concentreren ze zich nog op De Brabander heb ik de indruk, maar het zal niet al te lang duren voor ze er achter komen dat er nog iemand anders bij betrokken is. Ik weet dat je hier al lang weg bent, maar heb jij er eigenlijk een idee van hoe groot dit nieuws is? Dat wordt hier niet alleen een nationaal hoofdpunt morgen, maar we krijgen ook al aanvragen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk voor een verklaring.

Cies slikt iets weg, maar is toch wat gerustgesteld door de droge, feitelijke toon van Dirk.

– Sorry, de zenuwen. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen. Of moet zeggen. Maar waarom bel jij eigenlijk?

– Voor twee zaken: ten eerste wil ik uit jouw mond horen wat er gebeurd is. Ik weet dat we al jaren vrienden zijn en ik denk niet dat je een slecht mens bent, maar als er één ding is dat ik in deze stiel geleerd heb dan is het wel dat vriendschap een mens kwetsbaar maakt. Je hebt 5 minuten om mij ervan te overtuigen dat ik een poging moet wagen om jou uit deze stronthoop te proberen redden. Of niet.

Voor de zoveelste keer die dag begint Cies zijn uitleg over het tuinfeestje en de fancy cocktails, maar hij wordt al snel onderbroken door Dirk.

– Ja, dat verhaal ken ik al. Ik heb je verklaring gelezen en ik heb ook al een babbel gehad met Mr. Oliver, dus dat is al oud nieuws. Wat me meer interesseert is wat jullie nog allemaal hebben uitgevreten toen jullie al in het etablissement van Madame Solange waren. Want daar blijf je ook in je getuigenis bijzonder vaag over.

– Dirk, jongen, ik weet het. Ik herinner mij er niet te veel meer van, dat is het probleem.

-Je herinnert je er misschien niet al te veel meer van, maar meer dan je op dit moment toegeeft. Nu heb je de kans, maar ik heb niet veel tijd of geduld.

Cies kreunt. En zucht.

– En dit blijft tussen ons?

– Voor zover mogelijk, maar ik kan niets garanderen.

Dan flapt Cies het er uit.

– Weet je wat het is? Die gast was een junk. Misschien geen hele, maar op zijn minst een halve. Het enige dat hem interesseerde waren drugs. Drugs en hoeren, om helemaal volledig te zijn. We zaten nog niet goed en wel in de taxi, of hij begon er al over. Waar we vrouwen konden oppikken? Ik heb hem gezegd dat dat geen probleem zou zijn, dat eerder het omgekeerde mij zou verwonderen. Precies of je kunt hier uitgaan zonder dat ze rond je nek komen hangen. Nu ja, ik snap het wel van hun kant. De meeste van die blanke vetzakken hier verdienen niet beter dan dat ze gezien worden als een portefeuille op pootjes.

– Waarom verwondert mij deze plotwending mij niet?, kwam Dirk er tussen. ‘Maar goed, vertel vooral verder’.

– Over die dope, dat heb ik hem uit zijn hoofd proberen te praten. Ja, dat hij eens Khat wilde kauwen, daar kan ik in komen, maar de rest? Je wilt niet weten wat ze hier in hun amfetamine-achtige brouwsels draaien om weg te zijn van de wereld. Je moet echt al goed zot zijn om je daar aan te wagen. Maar ja, mijnheer wist het beter hé. Hij wou en hij zou en hij moest. En dat dat toch niet te geloven was dat je hier in deze kringen nergens aan kon geraken en patati en patata.

– Mja, het was nu ook niet echt een staatsgeheim dat De Brabander op dat vlak geen doetje was. Doping, coke, een vechtpartij, er was altijd wel een reden waarom hij aan de deur gezet werd bij zijn voetbalploeg.

– Ik ga eerlijk zijn hé, Dirk. Hoe het allemaal is gegaan, ik weet het echt niet. Volgens mij heeft hij in de Ibiza Lounge het één of het ander toegestopt gekregen. Geen flauw idee van wat het kan geweest zijn, vergeet niet dat ik zelf ook al behoorlijk in de wind was. Maar ik ben er vrij zeker van dat ze mij daar ook iets gelapt hebben.

– En in dat hotel? Wat is er daar nog allemaal voorgevallen?

– Niets. Allez, toch niet in mijn kamer, ik was groggy. Ik zag het van uren ver aankomen dat ze zouden weg zijn met onze portefeuilles, horloges en GSM’s. Achteraf bekeken mag ik nog van geluk spreken dat ik mijn schoenen nog terug vond. Er was nog een van die meisjes die naar mijn kamer is meegekomen, maar zelfs al had ik gewild, ik had hem toch niet meer recht gekregen. Volgens mij heeft ze geholpen om mijn veters los te knopen en mij in dat bed te hijsen. En verder geen kloten eigenlijk.

– En Wesley heeft dan in zijn kamer alleen het feestje verder gezet?

– Alleen zou ik niet zeggen, maar toch zonder mij.

Dirk blijft even stil, ademt een paar keer zwaar.

– Goed, ik geloof je. Ik ga je niet vragen om te zweren dat je de waarheid spreekt, en ik moet hier nu een beslissing nemen, want het moet snel gaan. Ik ga ervan uit dat ik er geen spijt van zal krijgen? Er zitten geen andere adders meer onder het gras? Die meisjes waren niet overduidelijk minderjarig?

– Zeg!

– Oké, oké, maar ik moest het zeker weten. Luister goed, ik ga je vertellen wat er gaat gebeuren. Morgen komt er een Belgisch onderzoeksteam toe. Die gaan in elk geval toekijken op de autopsie, stalen nemen voor een uitgebreid toxicologisch onderzoek en tips geven omtrent het sporenonderzoek. Via de zendmasten proberen we jullie GSM’s al terug te vinden. Jij wordt morgen in de loop van de dag vrijgelaten, je advocaat komt je ophalen en levert je af op de ambassade. Daar zal een paspoort klaar liggen en het is de bedoeling dat je dan de eerste, de beste vlucht naar België neemt. Ik vrees dat je gloriedagen in Kinshasa voorbij zijn, kerel.

– Zou je denken?, schampert Cies. ‘En kan dat eigenlijk allemaal zomaar, dat een Belgisch onderzoeksteam zich moeit met een Congolese enquête?

– Neen, natuurlijk niet. Officieel wordt dat team uitgenodigd door de Congolese autoriteiten. Ik heb hier voor deze zaak zowat elke logebroeder die mij nog iets moest de arm omgewrongen om het zo geregeld te krijgen. En diegene die mij nooit iets verschuldigd waren ook.

Diezelfde avond nog zat Cies op vlucht richting Brussel. Hij verheugde zich niet op een kil weerzien met zijn vaderland.

(Nvdr: dit is het vijfde deel van een kortverhaal. De vorige delen vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 ) Enjoy … 

Het onderzoek

Het is nacht en Jean-François ligt ondanks alles te slapen als een klein kind dat de hele dag in de zandbak heeft gespeeld. Hij merkt niets van de kille harde vloer die zijn bed is, de stank van de emmer in de hoek van zijn hok of het rauwe schreeuwen van zijn medegevangenen die verderop in de gang in hun cel opeengepakt zitten als beesten.

Hij is simpelweg op. De hele namiddag en avond heeft hij doorgebracht in het gezelschap van ‘zijn’ advocaat en twee inspecteurs die hem probeerden te ondervragen. Hij wou enkel slapen, zich onderdompelen in vergetelheid. Wakker worden in een andere realiteit, waar niet was gebeurd wat toch was gebeurd.

De advocaat had gezorgd voor water en gekoelde Cola. En iets te eten, want Jean-François was werkelijk uitgehongerd geweest.

De ondervraging dan. Vastberaden maar vriendelijk was het duo er aan begonnen. Of Jean-François eens wilde beginnen bij het begin? Waar had hij precies Wesley De Brabander leren kennen? En of hij eens in detail wilde uitleggen hoe het kwam dat voornoemde Wesley De Brabander nog geen etmaal later zo dood als een pier werd aangetroffen in een schimmig rendezvous huis? Het antwoord op de eerste vraag was nog relatief gemakkelijk. Hij deed het relaas van het feestje bij de rijke Engelse zakenman en hoe hij was voorgesteld aan de voetballer die hij van naam kende. Daarna was zijn relaas wat waziger geworden. Ja, ze waren samen in een taxi gestapt, want ze waren dronken en vrolijk en Jean-François zou dat voetballertje eens het echte Kinshasa tonen.

De taxichauffeur had hen afgezet in Matongé, waar het zoals gewoonlijk na het zinken van de zon krioelde van het volk. Er waren hoeren en heren, die laatste netjes in het pak. Straatschoffies die sigaretten, aanstekers, illegaal gestookte drank, zakjes lijm en kauwgom aan de man probeerden te brengen. De massa wemelde in alle kleuren, maten en gewichten. Vanuit cafés en huizen weerklonk opzwepende muziek, hier en daar flikkerde neonverlichting. Er hing een geur van lichte verrotting, exotische kruiden en geil zweet. Er werd naar hen geroepen, ze werden bij de hand genomen en er werd natuurlijk geprobeerd om in hun zakken te zitten. Jean-François zag het gebeuren en gaf de kleine vingervlugge zakkenroller een speelse trap in de kont.

Hongerig en beneveld waren ze de eerste, de beste eettent in gedoken waar Jean-François de kok met veel gesten een aantal instructies had gegeven en verder luidruchtig onderhandelde over de prijs. Er was koud bier op tafel gezet en Jean-Francois had een beetje zelfvoldaan achterover geleund. Hij voelde zich de man. Ook tijdens hun maaltijd werden ze voortdurend benaderd door fixers, verkopers van obscure marchandise en vriendinnen voor een nacht. Wesley had zijn ogen uit gekeken, Jean-François had ze stuk voor stuk afgewimpeld. Als een man van de wereld, quoi.

Wesley had het allemaal geweldig gevonden. Hun eten was nog niet helemaal doorgeslikt of hij stond al recht, nieuwsgierig naar het volgende avontuur. Hij liet zich door Jean-François graag meetronen naar een club waar hij vroeger wel eens kwam. De bassen dreunden, de blazers schetterden en het was er bloedheet. Er waren nog een aantal tafeltjes vrij in wat vrij optimistisch de VIP-area werd genoemd waar het duo met de air van een paar filmsterren plaats nam. De ex-voetballer voelde zich meteen in zijn element en liet een paar flessen sterke drank en glazen aanrukken. Al gauw hadden zich een aantal pronte dames bij hen gevoegd, iets wat Wesley zeer op prijs leek te stellen. Jean-François schudde glimlachend zijn hoofd, Wesley haalde zijn schouders op en knipoogde vet. Ach, dacht Jean-Francçois nog, een keertje alle remmen los, het mag wel eens. Als hij het zich goed herinnerde had hij op een bepaald moment zelfs staan shaken op de dansvloer.

– ‘Tu danses comme un Blanc’, had er nog een van de meiden gelachen.

De inspecteurs noteerden ijverig, onderbraken hier en daar zijn relaas. Vroegen naar namen, wat ze precies gegeten en gedronken hadden. Hoeveel? Wie had er wat betaald en waarover hadden ze gesproken? Jean- François wist het allemaal niet zo goed. De club, dat was waarschijnlijk de Ibiza Lounge, veel andere zaken kende hij daar niet meer. Zijn wilde jaren lagen eigenlijk al achter hem. En waarover ze gepraat hadden? Met de beste wil van de wereld kon hij zich dat niet meer voor de geest halen. De gewone dingen? Ah ja, toch, Wesley was wel erg nieuwsgierig geweest naar zijn ervaringen met zwarte vrouwen. Of het klopte dat dat tomeloze seksbeesten waren zonder remmingen. Jean-François had hem een beetje moeten teleurstellen. Hij had wel een paar Congolese vriendinnen gehad, maar op ‘dat’ vlak had hij eigenlijk niet echt veel verschil gemerkt met zijn Belgische amourettes. Het leek hem vooral af te hangen van het temperament van de vrouw in kwestie, alle Jef Geeraertsen ten spijt. Die laatste opmerking veroorzaakte dan weer een Babylonische spraakverwarring, want de inspecteurs vroegen zich af waar die Monsieur Jef plots vandaan kwam en wat die met de hele zaak te maken had.

– ‘C’est un écrivain’, probeerde Jean-François hen duidelijk te maken.

– ‘Oui, oui, mais ou es-ce que vous avez rencontré ce monsieur? Et pourquoi es-ce qu’il est venu avec vous? Es-ce que vous savez ou il se trouve maintentant?’

Soit. Na een korte pause werd het misverstand uitgeklaard en kon Jean-François verder met zijn verhaal.

In de blubber van zijn geheugen probeert hij te zoeken naar feiten en de min of meer logische volgorde waarop die zich zouden afgespeeld hebben. Het was nog donker geweest toen Wesley en hij in het gezelschap van een stuk of drie, vier dames de Ibiza Lounge hadden verlaten. Hun namen? Euhm … Rosalie misschien? Merveille? Eigenlijk moest hij toegeven dat hij er geen flauw idee meer van had. Er was een klein heupflesje doorgegeven met een bitter drankje in. Hij had ook moeten overgeven op straat. Wesley had hem uitgelachen, en ze waren een ander café in gedoken om het feestje verder te zetten.

De ex-voetballer had ondertussen wel een heel innige conversatie aangeknoopt met één van de vrouwen uit het gezelschap.

– ‘Son nom?’ Vroeg de oudste inspecteur.

– ‘Je ne sais plus. Je me rapelle qu’elle était mince, portait une jupe en vert, fluo.’

De rest waren flitsen. Wesley die aan zijn mouw trekt en zegt: ‘Kom, ze gaan hier sluiten. Elodie kent een hotelletje in de buurt waar we kunnen crashen.’ Hij had nog aangedrongen op een taxi, wilde eigenlijk gewoon naar huis, maar daar had niemand oren naar gehad.

(Nvdr: dit is het vierde deel van een kortverhaal. De vorige delen vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3

Die morgen

Jean-François opent zijn ogen en voelt onmiddellijk dat er vanalles grondig verkeerd zit. Om te beginnen: waar is hij? Hij ligt onder een muf laken op een gammel bed. Alleen. Een vaal doek dient als gordijn, in de hoek van de kamer is op een tafeltje een teil met water gezet. Zijn hersenen bonken bijna uit zijn kop, met een droge tong probeert hij die smerige smaak uit zijn keel weg te slikken. Het is drukkend warm en de straatgeluiden verraden dat de dag niet meer zo jong is. Zijn kleren liggen verspeid op de grond, hij zoekt in zijn zakken naar zijn GSM. Weg. Zijn portefeuille is leeg.

Hij voelt zich gedesoriënteerd en suf. Verslagen laat hij zich terug op het bed zakken. Waar was hij gisteren? Hij herinnert zich flarden. Een feestje bij iemand in de tuin. Drank en hapjes. En iemand die aan hem was voorgesteld, waar hij verder had mee zitten praten. Hij weet bijna zeker dat hij in een taxi is gestapt toen hij al goed beschonken was, en overmoedig. Hij had nog zitten grappen en grollen met die jonge kerel op de achterbank, toen ze op weg geweest waren naar één van de meer volkse quartiers.

Langzaam begint het hem te dagen dat die ander zich daar ook ergens moest bevinden. In een andere kamer van dit goedkope hotel wellicht? Misschien zou hij daar kunnen zien hoe laat het was, uitvissen waar hij zich precies bevindt en hoe ze hier weg kunnen geraken. Fluks staat hij op, maar het wordt hem zwart voor de ogen en zijn benen lijken wel van papier-maché. Hij zakt terug op het bed, voelt zich misselijk. Er hangt een hardnekkige nevel in zijn hoofd die hem belet na te denken. Er schieten hem beelden te binnen die iets over de afgelopen nacht zouden kunnen vertellen, maar even goed kunnen het restanten zijn van levendige dromen.

Traag en voorzichtig waagt hij het een tweede keer op te staan, hij schuifelt naar de deur. Hij komt uit op een binnenpleintje met in het midden iets dat ooit een fontein was. Hij ziet een stuk of 8 deuren, die allemaal even stom staan te blinken in het zonlicht. Hij knippert met zijn ogen, houdt voor de zekerheid nog even de klink in zijn hand. Wat moet hij doen? Op alle deuren kloppen? Roepen? Hij wil hier weg, en wel zo snel mogelijk.

Plots merkt hij dat de deur van de kamer naast de zijn op een kier staat. Hij duwt ze open en ziet Wesley (ja zijn naam was Wesley, dat schiet hem nu te binnen) verkrampt liggen op het bed. Zijn huid is grauw en er hangt opgedroogde kots op zijn kin. Oh, God, laat het niet waar zijn, flitst het door het hoofd van Jean-François. Hij kon zich nog net omdraaien voor hij door zijn knieën zakte en bittere, groene gal op gaf.

– Qu’est-ce que c’est que ça?

Een schelle vrouwenstem riep hem ter verantwoording. De madame van het etablissement wellicht en Jean-François wees versuft naar de kamer waar Wesley lag. Kordaat zwaaide de matrone de deur open en stapte de kamer binnen.

– Oh, mon Dieu. Merde alors. Mais qu’avez vous faits ce matin? Il est mort, tu sais, ton copain.

– Je ne sais plus, mompelde Jean-François.

In het spektakel dat onvermijdelijk volgde kreeg Jean-François een hoofdrol toebedeeld. Nadat de vrouw eerst nog had geprobeerd om hem geld af te troggelen (wat hij niet of niet meer had) had ze vanuit haar kantoor de politie verwittigd. Die hadden rustig hun tijd genomen om af te komen, maar tegen die tijd had zich al een hele opgewonden menigte voor het hotelletje verzameld. Iedereen wilde een foto van de dode blanke man, en in ruil voor een paar centen in de hand van de uitbaatster mocht dat ook. Een paar ervan zouden later nog opduiken in de Belgische pers, of wat had je gedacht.

Uiteindelijk werd Jean-François voor ondervraging afgevoerd naar het politiekantoor waar hij vroeg om de Belgische ambassade te mogen bellen. Hij probeerde de situatie uit te leggen aan de culturele attaché die een vage kennis van hem was en die hij zonder veel moeite aan de lijn had gekregen.

– ‘Jean-François, je weet dat er niet veel is dat ik kan doen op dit moment. Ik zal eens rondbellen voor een advocaat en die zo snel mogelijk naar daar sturen’.

– ‘Ik weet het, maar godverdomme, ik hoop dat ik er hier niet ingeluisd wordt. Ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig’.

– ‘Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar je zult er toch nog niet zo gauw van af zijn vrees ik. Een zaak met twee blanken, elke wijkcommissaris van Kinshasha zal zich willen profileren op deze zaak’.

– ‘Typisch.’ Hij lachte droog om de opkomende paniek te verdrijven.

– ‘Zeg, de naam van je vriend? We moeten de familie in België zien te verwittigen en zo’.

– ‘Het was mijn vriend niet. Ik ben gisteren pas tegengekomen op dat feestje. En ik kan mij verder nog altijd niet herinneren wat er is gebeurd. Ik ben moe, ik voel me zo ziek als een hond. Ik wil hier weg’. Hij beet op zijn lip.

– ‘Ik versta het, probeer zo goed mogelijk mee te werken. Ik ga je advocaat je wat geld laten geven, zodat je tenminste kunt zorgen om de omstandigheden daar wat comfortabeler te maken. En ken je nog de voornaam van die jongen?’.

– ‘Wesley. Dat was zijn naam. Wesley De Brabander. Ex-voetballer en al’.

– ‘Jean-François. Ben je zeker? Dé Wesley De Brabander? Want als dat zo is, dan zit je niet tot aan je nek, maar tot over je oren in de stront!’.

– ‘Fuck, wat is dat toch met mijn hoofd? Ja, hij was het, ik heb op dat tuinfeest nog staan lullen over die goal tegen Anderlecht indertijd. Godmiljaar. Ik zweer het, ik heb die gast niet aangeraakt.’

– ‘Ik geloof je, maar dat is nu van geen tel. Ik verwittig direct de ambassadeur. En ik probeer zo vlug mogelijk zelf af te komen. Dit wordt echt een schandaal in België, dat besef je toch?’

Jean-François begon te snikken.

(Nvdr: Dit is het derde deel van een kortverhaal, waarvan je het eerste deel hier kunt lezen en het tweede hier

2011

Ook in het exotische Kongo kabbelde het leven voort zonder groot gemis of ongemakken. Het liefst bracht Jean-François zijn tijd door ver weg van de hoofdstad. Hij en Baptiste waren nu volwaardige zakenpartners, Thérèse was naar Kenia verhuisd om de liefde te volgen. In Butembo, vlak bij het nationale park waar hij nog altijd reisgids speelde, leefde hij in een eerder bescheiden woning. Enfin, bescheiden. Dat hing af van het perspectief natuurlijk, maar zijn huis was niet al te groot en af en toe had wel eens last van de elektriciteit die uitviel en een sputterende waterleiding. Hij las, hij werkte. Hij had een vriend in Baptiste en voelde zich welkom bij diens familie en zijn vrienden. Met het verstrijken van de jaren leek zijn witte huid niet meer zo schril af te steken tegen die van zijn kennissenkring. Hij was tevreden met het leven dat hij leidde, en aan vroeger dacht hij nauwelijks nog terug.

Eén keer per jaar keerde hij voor een week of twee naar België terug om zijn moeder te bezoeken, zijn vader was ondertussen gestorven. Hij maakte van die gelegenheid ook altijd gebruik Dirk nog eens op te zoeken, alhoewel ze elkaar nu ook wel al sporadisch emailden. De wonderen der techniek, niet waar?

Regelmatig was hij ook in Kinshasha te vinden en dan onderhield hij zoals van hem verwacht werd zijn contacten met de beau monde. Gedwee ging hij in op uitnodigingen voor recepties, etentjes, voorstellingen, vernissages, openingen, premières en allerlei andere evenementen georganiseerd door het bonte allegaartje expats om zichzelf voor verveling en erger te behoeden. Jean-François was ondertussen één van de anciens in het eeuwig wisselende kringetje van nieuw aangesteld ambassadepersoneel, managers op een zijspoor, idealistische dokters en andere paramedici met een burn-out, avonturiers, oplichters, schuldenaren op de vlucht en alle andere elementen waaruit dat soort kliekjes is samengesteld.

Achter de stalen poorten van hun compounds of in de gekoelde lounges van de paar hotels die de hoofdstad nog rijk was werd er gedronken, getoast en genetwerkt. Verveelde diplomatenvrouwen legden het aan met stoere bonken met een dubieus verleden. Er werd vanalles geritseld en geregeld, van mijnbouwconcessies over goedkope drank tot visa, inreispapieren en verblijfsvergunningen. Niets mocht en alles was mogelijk. Met de geamuseerde verwondering van een halve buitenstaander bekeek Jean-François het gewemel. De luisterde naar het geroddel en liet zich bijpraten over de intriges. De schandaaltjes die iedereen kende maar niemand ooit verder vertelde.  Ach, hij vond het allemaal best draaglijk zolang hij maar op tijd en stond kon ontsnappen uit die snelkookpan waar elke emotionele uitbarsting ontaardde in een theatraal drama dat het vorige zo nodig moest overtreffen.

Natuurlijk raakte hij af en toe zijdelings betrokken bij zo’n onverkwikkelijk schouwspel, voornamelijk omdat hij dan op het verkeerde moment op het verkeerde feestje was geweest of in het gezelschap van een verkeerde kennis was opgemerkt. Ach ja, hij moest er natuurlijk wel een beetje bijhoren. En het leverde hem wel klanten op, dat was nu eenmaal het voornaamste.

Nu stond hij op een cocktailparty van een rijke Engelse industrieel met een gin tonic in de hand beleefd te luisteren naar de klaagzang van een jonge ingenieur. Die maakte zijn beklag over de bureaucratische fratsen die hij zich moest laten welgevallen, terwijl hij wel een of ander bouwwerk op tijd af moest krijgen. Toen kreeg zijn gastheer hem in het oog.

– Jean-François, come over here, I need you to meet someone!

En zo werd hij voorgesteld aan Wesley, also from Belgium. Een paar jaar geleden nog een beloftevolle voetballer aan wie bijna bovennatuurlijk capaciteiten werden toegeschreven, nu stuurloos en op de dool. Zelfs Jean-François, die nu toch niet echt een voetballiefhebber was, kon zich beelden voor de geest halen van dat ene legendarische doelpunt dat Wesley had gescoord tijdens een cruciale titelmatch. Een omhaal die van op respectabele afstand in de winkelhaak was beland, de keeper die het nakijken had gehad en een team dat tegen alle verwachtingen in kampioen was geworden. Natuurlijk werden er prompt fabelachtige sommen op tafel gelegd om Wesley, die toen pas 21 jaar was, naar een grote buitenlandse club te laten verkassen. Toen liep het mis. Niet bestand tegen de eenzaamheid en het vele geld was de jongeman de weg opgegaan van feestjes, foute vrienden, snelle wagens en alles wat daar nog bij komt kijken. Hij had zich een paar keer proberen herpakken, beloofde iedere keer zijn leven op de rails te zetten maar verslikte zich elke keer weer. Het allooi van zijn vrienden verbeterde er niet op, de ploegen die nog bereid gevonden werden om hem nog een kans te geven werden van langsom kleiner en onbeduidender.

Nu was Wesley onder hoede van zijn manager van de laatste kans een plezierreisje aan het maken, maar het was helemaal onduidelijk hoe ze dan in hemelsnaam in deze uithoek van de wereld verzeild waren geraakt.

Maar het deed deugd om nog eens te praten met een landgenoot. De drank bleef maar komen, de hapjes waren lekker en de de gesprekken werden vertrouwelijker, intiemer.

Beide heren waren dan al behoorlijk aangeschoten toen ze zich later op de avond in een taxi hesen. Want Jean-François zou Wesley wel eens het ‘echte’ Kinshasha leren kennen.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 3.035 andere volgers